Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2012

14:04

Erotyka w pracy, erotyka w reklamie

Jak powszechnie wiadomo, internet składa się ze znacznej ilości pornografii (drugą siłą w sieci są oczywiście koty). O ile kociaki z rodziny Felidae w znakomitej większości władają umysłami kobiet, o tyle statystyczny gość stron z "kociakami" nieco innego rodzaju jest młodym, bezdzietnym mężczyzną (co wcale nie jest zaskoczeniem, podobnie jak średnia długość takich odwiedzin). Znana jest jednak także niechęć do przemysłu erotycznego żywiona przez sporą część społeczeństwa (co jest zapewne jedną z przyczyn używania trybu prywatnego przeglądarki internetowej). Awersja ta może stać się nawet powodem zwolnienia z pracy, ponieważ w opinii wielu szefów jedne kociaki nie są równe drugim (jeśli chodzi o marnowanie czasu pracy w sieci). 

We wrześniu 2002 roku naprzeciw potrzebom samotnych informatyków spędzających długie dni w pracy pod okiem surowego szefa wyszedł użytkownik DannyManic z forum somethingawful.com. Zaproponował bowiem tworzenie, poprzez drobne zmiany nanoszone w prostych programach graficznych, takich przeróbek erotycznych fotografii, które nie noszą znamion kategorii NSFW (Not Safe For Work, niebezpieczne (do przeglądania) w pracy). Trend został szybko podchwycony przez użytkowników forum i powstało kilkadziesiąt przeróbek pozostawiających erotykę tylko w domyśle. Powstało SFW Porn, czyli "bezpieczna pornografia", opisywana czasem jako pornografia dla ludzi z wyobraźnią. Nie stała się ona jednak popularnym memem aż do roku 2008.Eksplozja popularności memu była spowodowana udanym komercyjnym użyciem SFW Porn przez włoską firmę odzieżową Diesel. Producent, chcąc uczcić 17 wielkimi imprezami trzydziestolecie (XXX) powstania, zlecił agencji The Viral Factory stworzenie zaproszenia w formie klipu z urywkami z filmów erotycznych z lat siedemdziesiątych. Mimo "schowania erotyki" za scenami konsumpcji kukurydzy, gry na rozmaitych instrumentach muzycznych czy pompowania materaca Youtube uznaje poniższy klip za nieodpowiedni dla niepełnoletnich. Mem w oczywisty sposób nawiązuje do memu "Brazzers" oraz i jednocześnie stanowi ciekawą kontrę dla reguły internetu numer 34.


Reposted frompanszpik panszpik vialllm lllm
14:01
5370 a59e
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos vialllm lllm
w0lfi
13:59
3416 2c4f
mustache
Reposted fromgeo404 geo404 viathebich thebich
w0lfi
13:58
“I guess it’s time for my other duties, is it sir” 
w0lfi
13:57
4734 67a8
Reposted fromthebich thebich viamczonk mczonk

March 10 2012

w0lfi
21:02
9235 5390
Vegas...
Reposted frompzak pzak viamoppie moppie
w0lfi
21:01
8942 78d7
Reposted fromidz-pan-w-cholere idz-pan-w-cholere viamoppie moppie
w0lfi
21:01
2427 e0b5
Reposted fromPage-Not-Found Page-Not-Found viamoppie moppie
w0lfi
20:56
9564 d767 500
Reposted fromwaplue waplue viamoppie moppie
w0lfi
20:51
7987 f300 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viamoppie moppie
w0lfi
20:50
w0lfi
20:50
4070 b38c 500
Reposted frommoppie moppie
w0lfi
20:50
4067 fe2c 500
Reposted frommoppie moppie
w0lfi
20:50
4064 0d19 500
Reposted frommoppie moppie
w0lfi
20:50
4061 da8e 500
Reposted frommoppie moppie
w0lfi
20:49
3638 468a
Spot 8
Reposted fromEDi EDi viamoppie moppie
w0lfi
20:49
w0lfi
20:48

lol

Reposted fromlmn lmn viamoppie moppie
w0lfi
20:47
delete everything and wait
Reposted frommajkey majkey viamoppie moppie
w0lfi
20:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl